Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα ανά εξάμηνο)

 

Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και του ΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων:

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων

(Αφορά όσους φοιτητές εισήχθησαν στο τμήμα έως και το ακ. έτος 2018-2019)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τεχνολόγων Γεωπόνων