Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (09.03.2020)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (09.03.2020)

(Αφορά τους φοιτητές του ΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων που έχουν επιλέξει να πάρουν το Δίπλωμα του τμήματος Γεωπονίας) 

 

Εργαστηριακές ομάδες φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

2ου Εξαμήνου

4ου Εξαμήνου