Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

26.05.2020 Ανακοίνωση σε φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 8/19-05-2020 (ΘΕΜΑ 14ο: . Έναρξη Πρακτικών Ασκήσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20) Απόφαση της Συνέλευσης τους Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορείτε να ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση στο φορέα απασχόλησης για τον οποίο έχετε λάβει σχετική έγκριση, η έναρξη της οποίας ανεστάλη λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

από την 10-06-2020

υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας (σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1780) και τη με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας.

Σας αποστέλλουμε τα συνοδευτικά έγγραφα για την ενημέρωση του φορέα απασχόλησης, την Ειδική Σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση, τις οδηγίες, Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (με ταχυδρομείο), Υπόδειγμα Βεβαίωσης Φορέα για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ θα λάβουν την σχετική Ειδική Σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση και λοιπά απαραίτητα έγγραφα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της ανάγκης δήλωσης πρακτικής σας από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ν. 3520/19-09-2019 άρθρο 1,2), κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των πρακτικώς ασκούμενων στο έντυπο (Ε3.5). Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης (άρθρο 4 παρ. 6 του παραπάνω νόμου).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποστείλετε ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Διεύθυνση αποστολής υπογεγραμμένων αντιτύπων της σύμβασης: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας - Αντικάλαμος Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 - Τηλ. 2721045135 - Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) τα τρία (3) αντίτυπα της Ειδικής Σύμβασης με πρωτότυπες υπογραφές από εσάς και τον εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης. Στη συνέχεια, αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας, τα δύο (2) αντίτυπα (ένα για εσάς και ένα για τον φορέα) θα σας επιστραφούν με email (για να μπορέσει άμεσα να τα χρησιμοποιήσει ο εργοδότης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») καθώς επίσης και με ταχυδρομείο μαζί με το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία που ακολουθείται για την υπογραφή των συμβάσεων των φοιτητών των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ είναι διαφορετική και ρυθμίζεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το οποίο θα ενημερώσει σχετικά.

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον Επόπτη Καθηγητή (δείτε στους σχετικούς πίνακες στις ανακοινώσεις του Τμήματος Γεωπονίας) της πρακτικής σας άσκησης και να τον ενημερώσετε σχετικά με την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης. Επιπρόσθετα, οφείλετε να ενημερώνετε τον Επόπτη Καθηγητής της πρακτικής σας άσκησης για την ομαλή εξέλιξή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά και τους φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ, πέραν των υποχρεώσεων-δηλώσεων που ζητούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επισημαίνεται ότι, η αποστολή βεβαιώσεων [υπόδειγμα (3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και (4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ], οι οποίες επισυνάπτονται, γίνεται με ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ αμέσως μετά την υπογραφή τους (α) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στον Επόπτη Καθηγητή, και (β) ταχυδρομικά, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη της πρακτικής άσκησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων για την ενημέρωση του Επόπτη Καθηγητή και της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας και χωρίς να υπάρχει άλλη ενημέρωση για την αδυναμία αυτή, η πρακτική άσκηση θα θεωρείται ότι δεν ξεκίνησε. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά και τους φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ, πέραν των υποχρεώσεων-δηλώσεων που ζητούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης στο φορέα απασχόλησης που είχατε αιτηθεί, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την Γραμματεία του Τμήματος.

 

26.05.2020 Ανακοίνωση σε φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 8/19-05-2020 (ΘΕΜΑ 13ο: Επανεκκίνηση Πρακτικών Ασκήσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20) Απόφαση της Συνέλευσης τους Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορείτε να συνεχίσετε την πρακτική σας άσκηση στο φορέα απασχόλησης για τον οποίο είχατε λάβει σχετική έγκριση και η οποία ανεστάλη λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

από την 01-06-2020

υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας (σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1780) και τη με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας.

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των φοιτητών θα γίνει ΑΜΕΣΑ η ενημέρωση του φορέα απασχόλησης για την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (μόνο για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση χωρίς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ) για να μπορέσει ο φορέας απασχόλησης να δηλώσει την επανεκκίνηση της πρακτικής σας άσκησης στην πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ θα ακολουθήσει, επιπλέον, σχετική ενημέρωση για την επανεκκίνηση της πρακτικής τους άσκησης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την οποία θα ορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επανεκκίνηση της πρακτικής του άσκησης.

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον Επόπτη Καθηγητής της πρακτικής σας άσκησης και να τον ενημερώσετε σχετικά με την επανεκκίνηση της πρακτικής σας άσκησης. Επιπρόσθετα, οφείλετε να ενημερώνετε τον Επόπτη Καθηγητής της πρακτικής σας άσκησης για την ομαλή εξέλιξή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά και τους φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ, πέραν των υποχρεώσεων-δηλώσεων που ζητούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επισημαίνεται ότι, η αποστολή βεβαιώσεων [υπόδειγμα (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και (2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ], οι οποίες επισυνάπτονται, γίνεται με ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (α) αμέσως μετά την υπογραφή τους σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στον Επόπτη Καθηγητή, και (β) μέσω ταχυδρομείου εντός πέντε (5) ημερών από την επανεκκίνηση της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων για την ενημέρωση του Επόπτη Καθηγητή και της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας και χωρίς να υπάρχει άλλη ενημέρωση για την αδυναμία αυτή, η πρακτική άσκηση θα θεωρείται ότι δεν επανεκκίνησε. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά και τους φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ, πέραν των υποχρεώσεων-δηλώσεων που ζητούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

11.05.2020: Πρακτική Άσκηση Εαρινό Εξάμηνο

Ύστερα από την έκδοση της επισυναπτόμενης Κ.Υ.Α., παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είχαν υποβάλλει αίτηση για έναρξη πρακτικής άσκησης στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20 (δηλ. από 1 Απριλίου 2020) να ενημερώσουν εγγράφως τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας με e-mail(tg@us.uop.gr), το συντομότερο δυνατό, σχετικά με τα εξής:

 • Εάν ο φορέας στον οποίο πρόκειται να διεξάγουν την Πρακτική Άσκηση το τρέχον εξάμηνο βρίσκεται σε λειτουργία
 • Εάν, αφού έρθουν σε επαφή με το φορέα απασχόλησης, μπορούν να ξεκινήσουν την Πρακτική σας Άσκηση

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

11.05.2020: Πρακτική Άσκηση Χειμερινό Εξαμήνο

Ύστερα από την έκδοση της επισυναπτόμενης Κ.Υ.Α., παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνου του ακαδ. έτους 2019-20 να ενημερώσουν εγγράφως με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (tg@us.uop.gr), το συντομότερο δυνατό, σχετικά με τα εξής:

 • Εάν ο φορέας απασχόλησης στον οποίο πραγματοποιείτε την πρακτική άσκηση τελεί υπό αναστολή ή είναι ενεργή επιχείρηση
 • Εάν ο τόπος κατοικίας σας (σήμερα) βρίσκεται στον ίδιο νομό με το φορέα απασχόλησής σας
 • Εάν και πότε μπορούν να ξεκινήσουν την Πρακτική σας Άσκηση στο φορέα απασχόλησης έτσι ώστε να ολοκληρώσουν το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος και τον Επόπτη Καθηγητή.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Παράταση αναστολής διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των φοιτητών των ΑΕΙ έως 10.05.2020

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ σχετικά με την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.5.2020 καθώς και η Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με την προσωρινή αναστολή διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

 

Αποφάσεις ΕΛΚΕ Παν. Πελοποννήσου για διακοπή ΠΑ:

 1. Απόφαση 5-10.03.2020
 2. Απόφαση 1-13.03.2020
 3. Απόφαση 1-17.03.2020
 4. Απόφαση 24-07.04.2020

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Παράταση αναστολής διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των φοιτητών των ΑΕΙ έως 10.04.2020

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ σχετικά με την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.4.2020.

Στην ως άνω απαγόρευση ορίζεται ρητά και η προσωρινή αναστολή διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς, όπως είχε διευκρινίσει και με πρόσφατη εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας.

 

Aναστoλή Διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μέχρι τις 10-04-2020 λόγω των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν και αφορούν στον κορωνοϊό COVID-19.

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας

 

Aναστoλή Διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μέχρι τις 24-03-2020 λόγω των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν και αφορούν στον κορωνοϊό COVID-19.

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020»

Επισημαίνεται  ότι οι φοιτητές θα πρέπει  εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των ενημερωτικών εγγράφων και των συμβάσεων να ενημερώσουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε ο Φορέας ΠΑ να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσει εγκαίρως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ που είναι η 01.04.20.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
 2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Π.Α. (ΔΙΑΔ)

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ)

Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-2020.

1. Ανακοίνωση για Υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Τμήμα Γεωπονίας

2. Αίτηση_έγκρισης_Πρακτικής_Άσκησης - ΤΕΓΕΩ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ

4. Φορείς πρακτικής άσκησης