Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων (φοιτητές πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου)

 

Οι φοιτητές του Πρόγραμματος Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων (φοιτητές πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου) πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο επάγγελμα του Τεχνολόγου Γεωπόνου όταν βρίσκονται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο των σπουδών του και αφού έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

 

 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων