Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ:

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020)

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020) - Μαθήματα Ζυγών Εξαμήνων - Μόνο για τους επιπτυχίω φοιτητές

 

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που παρακολουθούν τα μαθήματα ένταξης για το Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «ΑΓΡOTΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην αιθ 122 και ώρα 11:00-13:00.

 

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (πρώην Φυτικής Παραγωγής) που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στην αιθ 31 και ώρα 09:00-11:00.

 

Αντιστοιχίες Μαθημάτων (αφορά το ΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων)

ΒΙΟΘΕΚΑ - ΤΕΓΕΩ

ΦΠ - ΤΕΓΕΩ