Ανακοινώσεις

Κατατακτήριες 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 21

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Η κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας για το ακαδ. έτος 2020-21, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου 2020.

Υποβαλλόμενα έγγραφα

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου
 4. Περίγραμμα μαθημάτων
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα είναι Μαθηματικές Μέθοδοι στην Γεωπονία Ι,

Γενική και Ανόργανη Χημεία,

Αγροτική Οικονομία

Η εξεταστέα ύλη μαθημάτων είναι:

για το μάθημα «Μαθηματικές Μέθοδοι στην Γεωπονία Ι»

 • Απειροστικός Λογισμός (Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός) Συναρτήσεων Μίας Μεταβλητής:
 • Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
 • Όρια
 • Παράγωγοι
 • Εφαρμογές Παραγώγων
 • Ολοκλήρωση
 • Εφαρμογές της Ολοκλήρωσης
 • Λογαριθμικές και Εκθετικές Συναρτήσεις
 • Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

για το μάθημα «Γενική και Ανόργανη Χημεία»

 • Ηλεκτρονική Δομή των Ατόμων
 • Χημικός Δεσμός
 • Διαμοριακές Δυνάμεις
 • Άτομα Ιόντα Μόρια
 • Καταστάσεις της ύλης
 • Χημική ονοματολογία
 • Υδατικά Διαλύματα
 • Οξέα, Βάσεις, Άλατα
 • Ηλεκτρολύτες και Ηλεκτρολυτική διάσταση
 • Κολλοειδή
 • Χημικές Αντιδράσεις. Αντιδράσεις σε διαλύματα
 • Χημική ισορροπία
 • Οξειδωαναγωγικές Αντιδράσεις
 • Χημεία στοιχείων και ενώσεων με γεωργικό ενδιαφέρων

για το μάθημα «Αγροτική Οικονομία»

 • Έννοια, περιεχόμενο και σκοπός της Γεωργικής Οικονομίας
 • Διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας
 • Οι συντελεστές παραγωγής στον αγροτικό τομέα
 • Σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος
 • Ζήτηση και Προσφορά αγροτικών προϊόντων
 • Διαμόρφωση τιμών αγροτικών προϊόντων
 • Διοικητικές ή θεσμικές τιμές των αγροτικών προϊόντων
 • Κατάταξη δαπανών αγροτικής παραγωγής
 • Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής
 • Διάκριση, κατηγορίες και μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Το βασικό γεωργικό πρόβλημα
 • Μέτρα ενίσχυσης αγροτικού εισοδήματος
 • Μέτρα επιδότησης μέσων παραγωγής
 • Διαρθρωτική πολιτική
 • Το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
 • Η εφαρμογή της ΚΑΠ και οι αναθεωρήσεις της

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας