Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση 022020

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ)

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-2020.

 

1. Ανακοίνωση για Υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Τμήμα Γεωπονίας

2. Αίτηση_έγκρισης_Πρακτικής_Άσκησης - ΤΕΓΕΩ

3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ

4. Φορείς πρακτικής άσκησης