Ανακοινώσεις

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (πρώην Φυτικής Παραγωγής) που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στην αιθ 31 και ώρα 09:00-11:00.