Ανακοινώσεις

ΑΓΡOTΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που παρακολουθούν τα μαθήματα ένταξης για το Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «ΑΓΡOTΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην αιθ 122 και ώρα 11:00-13:00.