Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα είναι:

  1. Μαθηματικές Μέθοδοι στη Γεωπονία Ι,
  2. Γενική και Ανόργανη Χημεία,
  3. Αγροτική Οικονομία

 

Η εξεταστέα ύλη μαθημάτων είναι:

 

Για το μάθημα «Μαθηματικές Μέθοδοι στην Γεωπονία Ι»

 • Απειροστικός Λογισμός (Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός) Συναρτήσεων Μίας Μεταβλητής:
 • Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
 • Όρια
 • Παράγωγοι
 • Εφαρμογές Παραγώγων
 • Ολοκλήρωση
 • Εφαρμογές της Ολοκλήρωσης
 • Λογαριθμικές και Εκθετικές Συναρτήσεις
 • Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

 

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα "Μαθηματικές Μέθοδοι στη Γεωπονία Ι" για τις κατατακτήριες εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link: http://vclass.uop.gr/courses/STEG111/ 

 

Για το μάθημα «Γενική και Ανόργανη Χημεία»

 • Ηλεκτρονική Δομή των Ατόμων
 • Χημικός Δεσμός
 • Διαμοριακές Δυνάμεις
 • Άτομα Ιόντα Μόρια
 • Καταστάσεις της ύλης
 • Χημική ονοματολογία
 • Υδατικά Διαλύματα
 • Οξέα, Βάσεις, Άλατα
 • Ηλεκτρολύτες και Ηλεκτρολυτική διάσταση
 • Κολλοειδή
 • Χημικές Αντιδράσεις. Αντιδράσεις σε διαλύματα
 • Χημική ισορροπία
 • Οξειδωαναγωγικές Αντιδράσεις
 • Χημεία στοιχείων και ενώσεων με γεωργικό ενδιαφέρων

 

Για το μάθημα «Αγροτική Οικονομία»

 • Έννοια, περιεχόμενο και σκοπός της Γεωργικής Οικονομίας
 • Διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας
 • Οι συντελεστές παραγωγής στον αγροτικό τομέα
 • Σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος
 • Ζήτηση και Προσφορά αγροτικών προϊόντων
 • Διαμόρφωση τιμών αγροτικών προϊόντων
 • Διοικητικές ή θεσμικές τιμές των αγροτικών προϊόντων
 • Κατάταξη δαπανών αγροτικής παραγωγής
 • Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής
 • Διάκριση, κατηγορίες και μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Το βασικό γεωργικό πρόβλημα
 • Μέτρα ενίσχυσης αγροτικού εισοδήματος
 • Μέτρα επιδότησης μέσων παραγωγής
 • Διαρθρωτική πολιτική
 • Το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
 • Η εφαρμογή της ΚΑΠ και η αναθεωρήσεις της