Αρχικη

Αρχική

  

Γνωριμία με το Τμήμα Γεωπονίας

 

1

 

Το Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Καλαμάτα αποτελεί ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο που προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Γεωπονικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης και παρέχει άρτια επιστημονική γνώση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού χώρου μέσα από τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

 

Το Προφίλ του Αποφοίτου του Τμήματος Γεωπονίας